Báo giá

825 Trường Chinh Phường Tây Thạnh Quận Tân Phú ,Tp Hồ Chí Minh

Hotline
0907 480 666

Báo giá

Báo giá

line

0 VNĐ

STT TÊN HÀNG VÀ QUY CÁCH SỐ LƯỢNG GIÁ CHƯA THUẾ GIÁ CÓ THUẾ
  Máy trộn 1 bao Tam Sanh Máy không động cơ ( thùng K ) 0 VNĐ 0 VNĐ
  Giàn Giáo Cao 1m70 dày 1.8 Ly 42 Khung + 42 Chéo 0 VNĐ 0 VNĐ
  Giàn Giáo Cao 1m70 dày 2.1Ly 42 Khung + 42 Chéo 0 VNĐ 0 VNĐ
  Máy Trộn 1 Bao Cty SX   0 VNĐ 0 VNĐ
  Máy Trộn 1 Bao Hàng Đặt (350L)   0 VNĐ 0 VNĐ
  Giàn Giáo Cao 1m70 dày 1.8 Ly (+mâm)   0 VNĐ 0 VNĐ
  Giàn Giáo Cao 1m53 dày 1.8 Ly   0 VNĐ 0 VNĐ
  Máy Trộn Nửa Bao (200L)   0 VNĐ 0 VNĐ
  Máy Duỗi Sắt Khung Đại   0 VNĐ 0 VNĐ
  Giàn Giáo Cao 1m53 dày 1.8 Ly (2 cầu)   0 VNĐ 0 VNĐ
  Máy Duỗi Sắt Hộp   0 VNĐ 0 VNĐ
  Giàn Giáo Cao 1m53 dày 1.8 Ly (+ mâm)   0 VNĐ 0 VNĐ
  Máy Tời Bấm Seconhand   0 VNĐ 0 VNĐ
  Giàn Giáo Cao 1m53 dày 1.8 Ly (2 cầu)   0 VNĐ
 
0 VNĐ 0 VNĐ
  Máy Tời Ambiza Lớn   0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Giàn Giáo Cao 1m20 dày 1.8 Ly   0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Máy Tời Ambiza   0 VNĐ
 
  Giàn Giáo Cao 0.90m dày 1.8 Ly   0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Máy Tời Số KT80 Cáp 8 Ly   0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Mâm Giàn giáo Cao 1m60 dày 1.2 Ly   0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Tới Cao 4 Dây Cuaro   0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Chéo giằng dày 1m60 dày 1.2 ly   0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Máy Cắt Sắt (Loại Tốt)   0 VNĐ

 
0 VNĐ
 
  Chéo giằng dày 1m96 Loại Kẽm   0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Máy Cắt Sắt MakTec - Nhật (TQ)   0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Thang Giàn Giáo Cao 1m70   0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Máy Cắt Gạch 4 Tấc   0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Chống Sắt 4m dày 1.8 Ly (9.5 kg)   0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Máy Cắt Gạch 5 Tấc   0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Chống Sắt 4m dày 2.1 Ly (11kg) Khung + 2Hp (Lõi Đồng) 0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Máy Cắt Gạch 6 Tấc 1 cây 0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Chống Sắt 4m50 dày 1.8 Ly Khung + 2 Hp (Lõi Đồng) 0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Đầm Dùi 4M 1 cây (den pháp + 15.000) 0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Chống Sắt 4m50 dày 2.1 Ly Mô Tơ + Vòi 0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Mô Tơ 1M20 1 cây 0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Tôn Đổ Sàn Loại 9 dem (Khung la rời) Mô Tơ + Vòi 0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Mô Tơ Máy Trộn 1 Tấm/M2 0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Tôn Đổ Sàn Loại 1.1 Ly (Khung la rời) Loại HP (Lõi Đồng) 0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Mô Tơ Cắt Sắt 1 Tấm/M2 0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Tôn Đổ Sàn Loại 9 dem (Khung ngàm) Loại 2 HP (Lõi Đồng) 0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Mô Tơ Duỗi Sắt 1 Tấm/M2 0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Tôn Đổ Sàn Loại 1.1 Ly (Khung ngàm Loại 2Hp (Lõi đồng) 0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Kéo Cắt Sắt Loại Tốt 0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Tôn Kiềng Mặt 20 x 1m 1 Tấm/mét tới 0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Tôn Kiềng Mặt 30 x 1m 1 Tấm/mét tới 0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Khóa Xoay 49 x 49 Loại VNam 1 cái 0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Khóa Xoay 49 x 49 Loại HQuốc 1 cái 0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Khóa Xoay 49 x 60 Loại ĐLoan 1 cái 0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Ống Tiếp Rỗng 49 x 2Ly Loại 6m 1 cái 0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Kích Tăng Cao 500 đế U + Bằng (Rỗng) 1 cái 0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Kích Tăng Cao 500 đế U + Bằng (Đặc) 1 cái 0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Ống Nối Giàn Giáo Cao 18 phân 1 cái 0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
  Ống Nối Giàn Giáo Cao 12 phân 1 cái 0 VNĐ
 
0 VNĐ
 
Hotline
Zalo